Budżet 2021 - dotacje celowe

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1341/239/VI/2021 z dnia 9 czerwca br. dokonał zmian w budżecie Województwa polegających na:
a) przyznaniu Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach dotacji celowej w kwocie 920 000 zł na zadanie pn.:  „Organizacja widowisk artystycznych poświęconych Powstaniom Śląskim wraz z działaniami promocyjnymi”,
b) przyznaniu Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w  Katowicach dotacji celowej w kwocie 300 000 zł na zadanie.: „Organizacja wydarzenia in the Silesian Sky / Lot w 100-lecie Powstań Śląskich wraz z  działaniami promocyjnymi”.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 9.06.2021r.:
4 611 400 zł
z przeznaczeniem na:
1. dotację podmiotową na działalność 3 000 000 zł
2. dotację celową na zadania bieżące 1 611 400 zł

Załączniki
Budżet 2021 - dotacje celowe [PDF 164,5kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : publikacja wprowadzonej informacji
Marta Piastowska 2021-06-14 14:24:30
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Marta Piastowska 2021-06-14 14:21:53
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Marta Piastowska 2021-06-14 14:21:31
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-06-14 14:19:56

Otwarte dane Pokaż dane