Budżet na 2009

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr III/37/7/2009 z dnia 29 kwietnia 2009r, dokonał zmian budżetu Województwa, w wyniku której kwota wydatków uchwalona dla Instytucji została zmniejszona o 7.412 zł. Po uwzględnieniu powyższego kwota wydatków uchwalonych w budżecie Województwa przewiduje dla Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris kwotę 2.682.024 zł, z przeznaczeniem na:

  1. dotację podmiotową na działalność 2.662.436 zł,
  2. dotację celową na inwestycje (zakupy inwestycyjne) 19.588 zł.

Suma aktywów i pasywów na dzień 31.12.2007 r. wynosi 190.725,66 zł

Załączniki
Plik z treścią dokumentu


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane