Budżet 2020 - zmiany dotacji

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 841/118/VI/2020 z dnia 15 kwietnia br. dokonał zmian w budżecie Województwa polegających m.in. na zwiększeniu dotacji podmiotowej na działalność Instytucji o kwotę 390 000 zł z przeznaczeniem na:
a) „Pociąg Korfanty” – 200 000 zł,
b) okolicznościową publikację o dziedzictwie Powstań Śląskich – 120 000 zł,
c) koszty działalności statutowej i pokrycie bieżących kosztów – 70 000 zł.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 15.04.2020r. - 3 790 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność.

Załączniki
Budżet 2020 - zmiany w dotacji.pdf


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : wprowadzenie treści dot. dotacji z załączonego wcześniej pisma
Marta Piastowska 2021-05-27 15:02:08
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane