Budżet 2020 - zmiana dotacji

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 870/120/VI/2020 z dnia 22 kwietnia br. (będącą uchwała wykonawczą do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr VI/19/2/2020 z dnia 20 kwietnia br.) dokonał zmian w budżecie Województwa polegających m.in. na przyznaniu Instytucji dotacji celowych na zadania bieżące:
a) Współorganizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki i Filmu „Transatlantyk Festival” – 500 000 zł,
b) Święto Szlaku Zabytków Techniki - Industriada 2020 – 500 000 zł.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 22.04.2020r.:
4 790 000 zł

z przeznaczeniem na:
1. dotację podmiotową na działalność 3 790 000 zł
2. dotację celową na zadania bieżące 1 000 000 zł
Załączniki
Budżet 2020 - zmiana dotacji.pdf


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : wprowadzenie treści dot. dotacji z załączonego wcześniej pisma
Marta Piastowska 2021-05-27 15:06:20
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane