Budżet 2020 dotacja celowa

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1484/145/VI/2020 z dnia 8 lipca br. dokonał zmian w budżecie Województwa polegających m.in. na przyznaniu Instytucji dotacji celowej na zadania bieżące pn. „Gramy dla Śląska” w wysokości 248.460 zł.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Instytucji wynosi – wg planu po zmianach na 8.07.2020r.:

5 038 460 zł

z przeznaczeniem na:

1. dotację podmiotową na działalność 3 790 000 zł
2. dotację celową na zadanie bieżące 1 248 460 zł

Załączniki
Budżet 2020 - zmiany w dotacji - dotacja celowa.pdf


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : wprowadzenie treści dot dotacji z załączonego wcześniej pisma
Marta Piastowska 2021-05-27 15:12:47
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane