Budżet 2020

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 22 lipca br. podjął decyzję o przyznaniu Instytucji dotacji celowej w wysokości 50 000 zł na zadanie majątkowe pn. „Koprodukcja filmu o historii Solidarności w Regionie Śląsko-Dąbrowskim”.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 22.07.2020r.:
5 088 460 zł

z przeznaczeniem na:
1. dotację podmiotową na działalność 3 790 000 zł
2. dotację celową na zadania bieżące 1 248 460 zł
3. dotację celową na zadanie majątkowe 50 000 zł

Umowa dotacji na realizację powyższego zadania zostanie przesłana do Instytucji po jej podpisaniu przez przedstawicieli Województwa Śląskiego.

Ponadto informuję, że na posiedzeniu w dniu 22 lipca br. Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na przyznanie Instytucji dotacji celowych w łącznej wysokości 354 000 zł na zadania:
a) Ex Silesia Lux - Kontynuacja wystawy mobilnej (kontenery) poświęconej Powstaniom Śląskim – 254 000 zł,
b) Kontynuacja prac nad albumem „Obrazy zmieniającego się świata. Fotografie Górnego Śląska” – 100 000 zł.
Załączniki
Budżet 2020 - zmiany dotacji.pdf


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : wprowadzenie treści dot dotacji z wcześniej załączonego pisma
Marta Piastowska 2021-05-27 15:25:04
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane