Budżet 2020

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1741/158/VI/2020 z dnia 13 sierpnia br. dokonał zmian w budżecie polegających m.in. na:
a) zwiększeniu dotacji podmiotowej na działalność Instytucji o kwotę 183 639 zł z przeznaczeniem na współorganizację koncertu "Królowej Polski razem śpiewajmy",
b) przyznaniu Instytucji dotacji celowej w wysokości 140 480 zł na nowe zadanie pn. „Kompleksowa zabudowa stoiska Województwa Śląskiego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego”.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 13.08.2020r.:
5 766 579 zł

z przeznaczeniem na:
1. dotację podmiotową na działalność 3 973 639 zł
2. dotację celową na zadania bieżące 1 742 940 zł
3. dotację celową na zadanie majątkowe 50 000 zł

Umowa dotacji na realizację zadania pn. „Kompleksowa zabudowa stoiska Województwa Śląskiego podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego” zostanie przesłana do Instytucji po podpisaniu przez przedstawicieli Województwa Śląskiego.

Załączniki
Budżet 2020 - dotacja_zmiany.pdf


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : wprowadzenie treści dot. dotacji z załączonego wcześniej pisma
Marta Piastowska 2021-05-27 15:33:04
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane