Budżet 2020 - korekta dotacji podmiotowej

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1971/143/VI/2020 z dnia 1 września br. (będącą uchwałą wykonawczą do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/22/2/2020 z dnia 31 sierpnia br.) dokonał zmian w budżecie polegających m.in. na zwiększeniu dotacji podmiotowej na działalność Instytucji o kwotę 1 000 zł w związku ze zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży usług własnych spowodowanym ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 01.09.2020r.:
5 767 579 zł
z przeznaczeniem na:
1. dotację podmiotową na działalność 3 974 639 zł
2. dotację celową na zadania bieżące 1 742 940 zł
3. dotację celową na zadanie majątkowe 50 000 zł

Załączniki
Budżet 2020 - dotacja - korekta dotacji podmiotowej.pdf


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : wprowadzenie informacji dot. dotacji z załaczonego wcześniej pisma
Marta Piastowska 2021-05-27 15:39:28
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane