Budżet 2021 - zwiększenie dotacji

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 868/226/VI/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. dokonał zmian w budżecie Województwa polegających na:

a) zwiększeniu dotacji podmiotowej na działalność Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach o kwotę 50 000 zzzł z przeznaczeniem na współpracę przy realizacji projektu kulturalnego „ Voicingers on Tour”,

b) przyznaniu Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach dotacji celowej w kwocie 70 000 zł na zadanie pn. „ Oklejenie gondoli kolejki ELKA w Parku Sląskim grafiką związaną z obchodami Powstań Śląskich wraz z dizałaniami promocyjnymi”.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi - wg planu po zmianach na 14.04.2021 r.: 2 850 000 zł

z przeznaczeniem na :

1. dotację podmiotową na działalność 2750 000 zł

2. dotację celową na zadania bieżące 100 000 zł

Zwiększona kwota dotacji podmiotowej na działalność zostanie przekazana na rachunek instytucji w kwietniu br.

Załączniki
Budżet 2021 - zwiększenie dotacji.pdf


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane