Kontrole

2019

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli, Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2016–2019
Termin rozpoczęcia kontroli: 2019-03-26
Termin zakończenia kontroli: 2019-04-11
Wyniki zakończonej kontroli: Nie stwierdzono nieprawidłowości


2018

Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli:2018-12-21
Termin zakończenia kontroli: 2018-12-21
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych


Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-24
Termin zakończenia kontroli: 2018-07-24
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych


2017

Podmiot kontrolujący: Centrum Projektów Europejskich (CPE)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola trwałości projektu nr 0853R2 o akronimie TOOL QUIZ, realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC
Termin rozpoczęcia kontroli: 2017-12-08
Termin zakończenia kontroli: 2017-12-08
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń


Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: kontrola planowa w zakresie realizacji zadania skalkulowanego w ramach dotacji podmiotowej na działalność w 2016 roku pn. „Udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2016 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 2017-09-26
Termin zakończenia kontroli: 2017-09-26
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych


2014

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2014-01-13
Termin zakończenia kontroli: 2014-01-24
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń

Informujemy, że kontrole wewnętrzne (realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) za okres do 2017 r. znajdują się pod adresem: archiwum-bip.slaskie.pl – link (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki)


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : odznaczone jako opublikowane
Marta Piastowska 2021-04-30 09:35:59
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:06:33
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:04:38
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:04:18
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:03:52
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:03:40
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:03:00
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:02:00
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:01:17
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 14:59:42
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-16 12:41:50
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-06 11:14:38
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-06 11:13:49
Edycja dokumentu : Korekta formatowania tekstu
Adam Adamski 2021-04-03 02:53:49
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 11:37:40
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 11:21:21
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-03-31 18:07:16

Otwarte dane Pokaż dane