Zamówienie - 1. Usługa druku kalendarza 2. Usługa druku organizera oraz broszury - raportu

Zamówienie z wolnej ręki

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia:

Na podstawie art.92 ust.1 Zamawiający tj. Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris informuje, że w postępowaniu o udzieleniezamówienia na usługę druku kalendarza wpłynęły 2 oferty

Załączniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane