Zamówienie 1 - Wykonanie mobilnej wystawy poświęconej 40 rocznicy powstania NSZZ Solidarności

Przetarg nieograniczony

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie mobilnej wystawy poświęconej 40 rocznicy Solidarności, składającej się z 4 kontenerów ekspozycyjnych, 4 łączących je pomostów - kolumnad oraz rampy umożliwiającej wejście na dach kontenerów. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawierają: projekt budowalno-wykonawczy- Załącznik nr 2A, przedmiar robót-Załącznik nr 2B oraz Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)- Załącznik nr 2C do SIWZ. W zakres przetargu nie wchodzi wykonanie donic/siedzisk oraz nawierzchni trawiastej z podkładem rozkładanej na pomostach z kraty Wema.

Załączniki
Ogłoszenie o zamówieniu Data składania ofert: 2020-08-25 12:00:00 Miejsce składania ofert: 40-036 Katowice, ul. Ligonia 7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Projekt budowlano - wykonawczy - Architektura
Projekt budowlano - wykonawczy - Instalacje elektryczne
Projekt budowlano - wykonawczy - Instalacje sanitarne
Projekt budowlano - wykonawczy - Konstrukcja
Spis treści - STWIOR
Umowa
Przedmiar robót - pdf
Przedmiar robót - wersja edytowalna
STWIOR - wersja edytowalna
STWIOR - pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja z sesji otwarcia ofert


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane