Kontrole

2023

Podmiot kontrolujący: Departament Kultury
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola zgodności danych zawartych w rozliczeniu dotacji podmiotowej na działalność za 2022 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 2023-05-15
Termin zakończenia kontroli: 2023-05-19
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych
Wyniki zakończonej kontroli oraz wystąpienie pokontrolne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego

2022

Podmiot kontrolujący: Departament Audytu i Kontroli
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: kontrola w zakresie wybranych spraw organizacyjno-finansowych za lata 2020-2022
Termin rozpoczęcia kontroli: 2022-11-03
Termin zakończenia kontroli: 2022-12-16
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych.
Wyniki zakończonej kontroli oraz wystąpienie pokontrolne dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego

2021

Podmiot kontrolujący: Departament Kultury
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: kontrola planowa, problemowa w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli: 2021-12-16
Termin zakończenia kontroli: 2021-12-17
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych.
Wyniki zakończonej kontroli dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

2019

Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli, Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Prawnej
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Gospodarka finansowa za lata 2016–2019
Termin rozpoczęcia kontroli: 2019-03-26
Termin zakończenia kontroli: 2019-04-11
Wyniki zakończonej kontroli:Brak zaleceń pokontrolnych
Wyniki zakończonej kontroli dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

2018

Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola w zakresie spraw organizacyjnych instytucji
Termin rozpoczęcia kontroli:2018-12-21
Termin zakończenia kontroli: 2018-12-21
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych
Wyniki zakończonej kontroli dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 

Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok
Termin rozpoczęcia kontroli: 2018-07-24
Termin zakończenia kontroli: 2018-07-24
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych
Wyniki zakończonej kontroli dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego 


2017

Podmiot kontrolujący: Centrum Projektów Europejskich (CPE)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Kontrola trwałości projektu nr 0853R2 o akronimie TOOL QUIZ, realizowanego w ramach Programu INTERREG IVC
Termin rozpoczęcia kontroli: 2017-12-08
Termin zakończenia kontroli: 2017-12-08
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń


Podmiot kontrolujący: Wydział Kultury (KL)
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: kontrola planowa w zakresie realizacji zadania skalkulowanego w ramach dotacji podmiotowej na działalność w 2016 roku pn. „Udział w organizacji Święta Szlaku Zabytków Techniki – Industriady 2016 i przygotowanie wydarzeń w ramach programu festiwalu”
Termin rozpoczęcia kontroli: 2017-09-26
Termin zakończenia kontroli: 2017-09-26
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń pokontrolnych


2014

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zakres czasowy i tematyczny kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne, zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 2014-01-13
Termin zakończenia kontroli: 2014-01-24
Wyniki zakończonej kontroli: Brak zaleceń

Informujemy, że kontrole wewnętrzne (realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) za okres do 2017 r. znajdują się pod adresem: archiwum-bip.slaskie.pl – link (po kliknięciu otworzy się nowa karta przeglądarki)


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : korekta językowa zapisu o wynikach kontroli
Marta Piastowska 2023-12-15 11:57:16
Edycja dokumentu : wprowadzenie informacji o wynikach i dacie zakończenia ostatniej kontroli w 2023
Marta Piastowska 2023-12-15 11:54:53
Edycja dokumentu : wklejenie linku do konktoli
Marta Piastowska 2023-06-01 11:45:23
Edycja dokumentu : dodanie linku przekierowującego do wyników kontroli Urzędu Marszłkowskiego
Marta Piastowska 2023-06-01 11:41:16
Edycja dokumentu : wprowadzenie informacji o rozpoczęciu kontroli w 2023 roku
Marta Piastowska 2023-05-16 15:04:57
Edycja dokumentu : korekta zapisu  uzupełnionych informacji iprzekierowań
Marta Piastowska 2023-05-09 14:07:29
Edycja dokumentu : uzupełnienie informacji o stanie zakończonych kontroli  - przekierowanie na stronę BIP Urzędu Marszałkowskiego
Marta Piastowska 2023-05-09 13:44:02
Edycja dokumentu : uzupełnienie informacji o zakończoonej kontroli i wynikach.
Marta Piastowska 2023-02-07 15:20:31
Edycja dokumentu : uzupełnienie wpisu za 2022
Marta Piastowska 2022-11-07 16:17:12
Edycja dokumentu : uaktualnienie informacji dot ostatniej kontroli
Marta Piastowska 2022-03-24 16:01:06
Edycja dokumentu : wprowadzenie  aktualnych danych
Marta Piastowska 2022-01-18 12:29:27
Edycja dokumentu : odznaczone jako opublikowane
Marta Piastowska 2021-04-30 09:35:59
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:06:33
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:04:38
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:04:18
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:03:52
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:03:40
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:03:00
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:02:00
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:01:17
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 14:59:42
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-16 12:41:50
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-06 11:14:38
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-06 11:13:49
Edycja dokumentu : Korekta formatowania tekstu
Adam Adamski 2021-04-03 02:53:49
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 11:37:40
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 11:21:21
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-03-31 18:07:16

Otwarte dane Pokaż dane