Zamówienie 101775-2013 - INFORMACJA Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zapytanie o cenę

Instytutcja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia:

Na podstawie art.92 ust.1 Zamawiający tj. Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na: Usługę drukowania dla Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach wpłynęły dwie oferty n/w firm: 1. Drukarnia Archidiecezjalna ul.Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, cena: 51 021,29 zł (przyznano: 100 pkt) 2. M-Studio s.c. ul.Paderewskiego 44, 41-810 Zabrze,cena:54 120 zł przyznano:94,27 pkt) Jako najkorzystniejsza (z najniższą ceną) wybrana została oferta firmy: Drukarnia Archidiecezjalna ul.Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice, z ceną: 51 021,29 zł Umowa zostanie zawarta zgodnie z terminami określonymi w art.94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane