Zamówienie - zamówienie polegające na organizacji imprez kulturalnych ( wydarzeń kulturalnych)

Zamówienie udzielane na podstawie Art.4d ustawy PZP

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej
ul. Ligonia 7 40-036 Katowice
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamówienie udzielane w przedmiocie jw. obejmuje wybrane usługi związane z realizacją widowiska multimedialnego z okazji setnej rocznicy I Powstania Śląskiego zgodnie z przedstawionym kosztorysem Wykonawcy, w tym płatności za świadczone usługi artystyczne w ramach przygotowania i realizacji koncertu multimedialnego.

Załączniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy


Rejestr zmian
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane