Budżet 2021 - zmiany w budżecie - korekty dotacji

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2605/295/VI/2021 z dnia 8 grudnia br. dokonał zmian w budżecie Województwa polegających m.in. na:
- zwiększeniu dotacji podmiotowej na działalność Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach o kwotę 31 200 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania,
- zwiększeniu dotacji podmiotowej na działalność Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach o kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na współorganizację „Wielkiego Kolędowania z Polsatem”,
- zmniejszeniu dotacji na zrealizowane przez Instytucję zadanie pn. „Oklejenie gondoli kolejki ELKA w Parku Śląskim grafiką związaną z obchodami Powstań Śląskich wraz z działaniami promocyjnymi” o kwotę 7 191 zł,
- zmniejszeniu dotacji na zrealizowane przez Instytucję zadanie pn. „Organizacja wydarzenia In the Silesian Sky / Lot w 100-lecie Powstań Śląskich wraz z działaniami promocyjnymi” o kwotę 12 108 zł,
- zmniejszeniu dotacji na zrealizowane przez Instytucję zadanie pn. „Festiwal filmowy w Miszkolcu” o kwotę 11 901 zł.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 08.12.2021r.:
6 274 985 zł
z przeznaczeniem na:
1.dotację podmiotową na działalność    3 681 167 zł
2.dotację celową na zadania bieżące     2 485 818 zł
3.dotację celową na zadanie majątkowe   108 000 złZałączniki
Budżet 2021 - zmiany w budżecie_ korekty dotacji [PDF 217,2kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Uzupełnienie tytułu artykułu
Marta Piastowska 2021-12-15 16:28:49
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Marta Piastowska 2021-12-15 16:25:20
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Marta Piastowska 2021-12-15 16:24:02
Edycja dokumentu : do publikacji
Marta Piastowska 2021-12-15 16:22:54
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie informacji
Marta Piastowska 2021-12-15 16:22:03

Otwarte dane Pokaż dane