Przyjmowanie i załatwianie spraw

Skargi i wnioski do Instytucji Kultury Ars Cameralis można zgłaszać:
  • telefonicznie: 32 257 06 01
  • pocztą elektroniczną: info@arscameralis.pl
  • listownie na adres: Instytucja Kultury Ars Cameralis, ul. Juliusza Ligonia 7, 40–036 Katowice

Osoby zainteresowane bezpośrednim kontaktem z Dyrektorem Instytucji proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu spotkania za pośrednictwem sekretariatu: tel. 32 257 06 01.

Dyrektor Instytucji lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 12:00 – 14:00, po wcześniejszym umówieniu spotkania w sekretariacie.

Przy wnoszeniu skarg i wniosków stosuje się odpowiednio Kodeks postępowania administracyjnego (art. 63 par. 1) oraz Rozporządzenia w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (par. 5).

Rejestr zmian
Edycja dokumentu : Zmiana adresu mailowego
Marta Piastowska 2022-04-21 15:07:49
Edycja dokumentu : odznaczone jako opublikowane
Marta Piastowska 2021-04-30 09:35:10
Edycja dokumentu : Korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-27 15:15:10
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-04-20 13:01:13
Edycja dokumentu : korekta
Marta Piastowska 2021-04-02 12:53:28
Edycja dokumentu : wkorekta
Marta Piastowska 2021-04-02 12:50:27
Edycja dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-04-02 12:48:22
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie
Marta Piastowska 2021-04-02 12:42:34

Otwarte dane Pokaż dane