Budżet 2021 - zmiany

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2469/288/VI/2021 z dnia 17 listopada br. dokonał zmian w budżecie Województwa polegających m.in. na:
a) zwiększeniu dotacji podmiotowej na działalność Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris w Katowicach o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na współorganizację uroczystości wręczania nagrody „Gwiazdy Górnośląskiej”,
b) zagospodarowaniu środków w wysokości 7 055 zł, które pozostały po rozliczonym zadaniu pn. „Współorganizacja Jasnogórskiego Koncertu Pieśni Maryjnych”,
c) zagospodarowaniu środków w wysokości 6 827 zł, które pozostały po rozliczonym zadaniu pn. „Przygotowanie i realizacja wystawy Ex Silesia Lux wraz z działaniami promocyjnymi w Parku Śląskim w Chorzowie”.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 17.11.2021r.:
5 774 985 zł
z przeznaczeniem na:
1. dotację podmiotową na działalność 3 149 967 zł
2. dotację celową na zadania bieżące 2 517 018 zł
3. dotację celową na zadanie majątkowe 108 000 zł

Załączniki
Budżet 2021 - dotacje - zmiany w budżecie [PDF 190,4kB]


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : korekta nazwiska osoby wytwarzającej informację
Marta Piastowska 2021-11-26 16:38:24
Aktualizacja opisu pliku : Wprowadzenie zmian w opisie dołączonego do informacji pliku
Marta Piastowska 2021-11-26 16:33:09
Dołączenie pliku : Dołączenie do informacji załącznika w formie pliku
Marta Piastowska 2021-11-26 16:32:26
Wprowadzenie dokumentu : wprowadzenie informacji
Marta Piastowska 2021-11-26 16:26:25

Otwarte dane Pokaż dane