Budżet 2020 zmiana dotacji - dotacje celowe

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1618/154/VI/2020 z dnia 28 lipca br. dokonał zmian w budżecie Województwa polegających m.in. na przyznaniu Instytucji dotacji celowych w łącznej wysokości 354 000 zł na zadania:
a) Ex Silesia Lux - Kontynuacja wystawy mobilnej (kontenery) poświęconej Powstaniom Śląskim – 254 000 zł,
b) Kontynuacja prac nad albumem „Obrazy zmieniającego się świata. Fotografie Górnego Śląska” – 100 000 zł.

W wyniku powyższego kwota wydatków ujętych w planie wydatków Departamentu Kultury dla Ars Cameralis wynosi – wg planu po zmianach na 28.07.2020r.:
5 442 460 zł

z przeznaczeniem na:
1. dotację podmiotową na działalność 3 790 000 zł
2. dotację celową na zadania bieżące 1 602 460 zł
3. dotację celową na zadanie majątkowe 50 000 zł

Załączniki
Budżet 2020 - zmiana dotacji-dotacje celowe.pdf


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : wprowadzenie treści dot dotacji z załączonego wcześniej pisma
Marta Piastowska 2021-05-27 15:29:25
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane