Budżet 2021

Sejmik Województwa Śląskiego na sesji w dniu 14 grudnia br. podjął uchwały nr:
  • VI/26/3/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2021-2030,
  • VI/26/4/2020 w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok.

Kwota wydatków – w nadzorze Departamentu Kultury – uchwalonych w projekcie dla Instytucji wynosi 2 500 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na działalność.
Załączniki
Budżet 2021.pdf


Rejestr zmian
Edycja dokumentu : korekta graficzna
Marta Piastowska 2021-05-27 15:56:28
Edycja dokumentu : wprowadzenie treści z kwotą dotacji z załączonego wcześniej pisma, korekta nazwy stanowiska osoby odpowedzialnej za wytworzenie informacji
Marta Piastowska 2021-05-27 14:37:25
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Zmigrowanie i dowiązanie załączników do danych przeniesionych z bazy poprzedniego systemu BIP.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46
Automatyczna migracja danych z poprzedniego systemu BIP : Przeniesienie danych z poprzedniego systemu BIP do nowych mechanizmów serwisu i bazy danych.
Administrator systemowy 2021-05-03 21:17:46

Otwarte dane Pokaż dane